Maragda

Photographs taken by Enrico Minasso at Vetreria Borma in Acqui Terme. We wish to thank propiertors Luigi, Lorenzo and Giacomo Orione.